Spoločnosť YETI, s. r. o. v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Martine oznamuje všetkým rodičom žiakov 9. ročníkov základnych škôl, že vstupuje v školskom roku 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania v odboroch:6444 H - čašník, servírka

6445 H - kuchár

6444 K - čašník, servírka

6445 K - kuchárOZNÁMENIE O MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ PRAKTICKÉ VYUČOVANIE V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

VZOR PRIHLÁŠKY

V prípade záujmu a bližších informácií ohľadom duálneho vzdelávania prosím kontaktujte

0918 182 100.