Neviete čo s deťmi cez letné prázdniny????  My sa o nich postaráme. Šupnite ich k nám do Snowlandu do detského letného tábora.

Bližšie info na 0907 125 236 alebo pošlite vyplnenú prihlášku na snowland@snowland.sk

/upload/files/prihl%C3%A1%C5%A1ka3.pdf