Pozemky na predaj vo výbornej lokalite.

Parcelné čísla: KN-C 1119/64, 1119/52, 1119/51, 1119/49, 1119/48, 1119/53, 1119/63

Odkaz na mapu: TU

Viac informácií na 0918 182 100.