Tenisové kurty v prevádzke 1hod.- 1€.
Rezervácie priamo v reštaurácii Humno,.