Po veľkom úspechu z minulého roka opäť pre Vás chystáme denné tábory. V prípade záujmu vypísať prihlášku a poslať na snowland@snowland.sk

Cena tábora 139,00 EUR

prihláška klikni na link:

/upload/files/prihl%C3%A1%C5%A1ka-2%5B1716%5D.pdf