SKIALPINISTI

Vstup na zjazdovky POVOLENÝ od 09:00 - 15:30.

Od 16:00 do 09:00 vstup na zjazdovky ZAKÁZANÝ.

Prosíme o dodržiavanie týchto prevádzkových hodín.

Ďakujeme za pochopenie dbáme o Vašu bezpečnosť.